EKOPLAGÁT´ 11

Na základe rozhodnutia medzinárodnej poroty EKOPLAGÁT ´11, (Mgr. Dana Doricová, Doc. Pavol Choma, Mgr. Milan Mazúr, Prof. Wladislav Pluta, Doc. Jan Rajlich ml.), ktorá zasadala dňa  2.11.2011 Vám oznamujeme nasledovné výsledky víťazných autorov a prác:

Cena Grand PrixKLEMENCOV Ilja, Litva za plagát: They Can Disappear, 2009

1.cenaSAEEDI  Mehdi, Irán za plagát: Be Kind to All Animals, 2011

2. cenaHAŠČÁK Andrej, Slovensko za plagát: Stop Deforestation, 2010

3. cenaCHEN Fang, USA za plagát: Happy New Year of the Tiger?, 2010

Cena CWI, Karpatskej iniciatívy pre mokrade – URBAŃCZYK Marcin, Poľsko za plagát: Peace for Environment, 2011

Čestné uznania poroty:

KORKUĆ Wojciech, Poľsko za plagát: Save Nature, 2010

SHIH Ling-Hung, Sophia, Taiwan za plagát: The Harmony between Human and Nature – Sole are our roots, 2010

 Medzinárodná porota na záver rokovania skonštatovala vyrovnanú úroveň medzinárodnej prehliadky, ocenila organizačnú prácu usporiadateľov a odporučila, aby sa v organizovaní medzinárodného trienále EKOPLAGÁTU pokračovalo aj naďalej. V kolekcii sa zišli obsahovo aj výtvarne kvalitné plagáty. Vyvážený súbor mapuje  súčasný vývoj v problematike ekológie i plagátu. Vyzývame a podporujeme organizátorov, aby naďalej pokračovali v tomto podujatí, ktoré má svoju dlhoročnú tradíciu a ohlas v medzinárodnom meradle. Trienále oslovuje nielen priaznivcov výtvarného umenia, ekológov, ale aj  širokú verejnosť. Dôležité je, že oslovuje aj mládež. Upriamuje ich pozornosť na pálčivé otázky ekológie a zapôsobí na ich myslenie, cítenie a konanie v budúcnosti.

Do 12 ročníka súťažnej prehliadky trienále EKOPLAGÁT 2011 bolo prihlásených celkovo 73 autorov so 180 plagátmi z 21 krajín Európy, Ázie a Ameriky.  Termín uzávierky bol do 30.9.2011, definitívna uzávierka  súťažnej prehliadky bola  dňa 5.10.2011. Plagáty, ktoré došli po tomto termíne neboli zaradené do súťaže a ani uverejnené v katalógu.  

Spomedzi všetkých došlých prihlásených prác výberová porota vybrala na zasadnutí dňa 5.10.2011  do súťažnej kolekcie tohoročného Ekoplagátu 126 plagátov od 62 autorov z 18 krajín.

 

Katalóg na stiahnutie