16. ROČNÍK TRIENÁLE EKOPLAGÁT ´23

Medzinárodná súťažná prehliadka plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia

Usporiadateľ: Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne

Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR
Spolupráca: Považská galéria umenia v Žiline, Karpatská iniciatíva pre mokrade, Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica
Výstava: 28. septembra – 11. novembra 2023 v Považskej galérii umenia v Žiline