EKOPLAGÁT ´20

Medzinárodná porota trienále EKOPLAGÁT ´20 v zložení

Predseda: Doc. Pavol Choma (SR)

Členovia: Mgr. Dana Doricová (SR), Doc. Jan Rajlich ml.(ČR), Prof. Wladysław Pluta (Poľsko), Mgr. Mira Sikorová Putišová (SR), RNDr. Ján Kadlečík (SR)

on-line hlasovaním dňa  14. septembra 2020 sa rozhodla udeliť nasledovné ceny:

GRAND PRIX DREWINSKI Lex, Nemecko/ Poľsko

za kolekciu plagátov:

 1. Without Title 1, 2018, 100 x 70 cm
 2. Without Title 2, 2019, 100 x 70 cm
 3. Without Title 3, 2020, 100 x 70 cm
 4. Without Title 4, 2020, 100 x 70 cm

Porota ocenila trvalý a hlboký záujem L. Drewinského o ekologickú situáciu sveta, schopnosť vyjadriť zásadné postoje, odkryť a jednoduchou údernou výtvarnou skratkou zobraziť hlboké myšlienky.

 1. CENA – BELIČÁK Miroslav, Slovensko

za plagát: Domino Efekt, 2019, 100 x 70 cm

V graficky jasnom výstupe formou úsporného vyjadrenia s vnútornou dynamikou autor Miroslav Beličák v plagáte Domino efekt vypovedal alarmujúcu výpoveď.

 1. CENAOSMAN Marek, Poľsko

za kolekciu plagátov:

 1. Eco / Ego, 2018, 70,4 x 100 cm
 2. Hot Problem, 2020, 100 x 70,2 cm
 3. Homovirus, 2020, 100,1 x 70,2 cm
 4. Pandemic Box, 2020, 100 x 70,1 cm

Autor Marek Osman sa venuje problematike ekológie z rôznych strán a pohľadov. Nebojí sa meniť aj výtvarný pohľad v prospech myšlienky. 

 1. CENAKOVALENKO Mykola, Slovensko

za plagát: Dialogue with Nature, 2019, 100 x 70 cm

Autor sa v plagáte Dialóg s prírodou venuje dôležitej ekologickej oblasti živej prírody v meste. V čistom precíznom grafickom obraze ukázal silu prírody.

Čestné uznanie porotyJAVORIK Peter, Slovensko

za plagát: Naturalistic Shapes and Forms, 2020, 100,4 x 70 cm

Autor v plagáte Prírodne tvary a formy vo vnútorne dynamickej výtvarnej skratke a farebnej smelosti obrazovej metafory zobrazil život človeka a prírody.

Čestné uznanie porotyWEIXU Wei, Čína

za súbor 4 plagátov: Life Has no Garbled Code, 2020, 100 x 70 cm

Autor v súbore 4 plagátov Príroda nemá skomolený kód v noblese ázijského umenia zobrazuje výzvu k rešpektovaniu prírody a k obdivu jej krásy.

Ceny udeľované samostatne mimo prácu poroty jednotlivými organizáciami

Čestné uznanie Ministerstva životného prostredia SR – PARIZEKOVÁ Tereza, Slovensko

za plagát: Svet Pet, 2019, 58 x 42 cm

Čestné uznanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SRELIÁŠOVÁ Dominika, Slovensko

za plagát: Save Up Water, 2020, 85 x 60 cm

Čestné uznanie generálneho riaditeľa  Štátnej ochrany prírody SRKOTIKOVÁ Karolína, Slovensko

za plagát: Can You Find at Least One Jellyfish?, 2020, 100,4 x 70 cm

Cena Karpatskej iniciatívy pre mokrade  – HAŠČÁK Andrej, Slovensko

za plagát: WATER IS LIFE, 2017, 100 x 70 cm

Do 15. ročníka súťažnej prehliadky trienále EKOPLAGÁT 2020 bolo prihlásených celkovo 110 autorov s 279 plagátmi a jednou medzinárodnou organizáciou z 21 krajín sveta. Výberová porota zložená z odborníkov z oblasti výtvarného umenia, grafiky, dizajnu a životného prostredia vybrala 217 plagátov od 106 autorov a jednej organizácie.

Katalóg na stiahnutie (pdf)