EKOPLAGÁT´ 14

Na základe rozhodnutia medzinárodnej poroty EKOPLAGÁT ´14 v zložení:

Predseda: Mgr. Dana Doricová, Doc. Pavol Choma, Mgr. Milan Mazúr, Prof. Wladislav Pluta (Poľsko), Doc. Jan Rajlich ml.(ČR), ktorá zasadala dňa 29.10.2014 v Považskej galérii umenia v Žiline Vám oznamujeme nasledovné výsledky víťazných autorov a prác:

Cena Grand PrixLex DREWINSKI, Poľsko/Nemecko

za plagát: Untiteled (Dances with wolves), 2014

1.cenaJoe SCORSONE, Alice DREUEDING, USA

za plagáty:  Save Water, Shower Together!, 2012

Cow Power, 2012

2. cenaBrad TZOU, Taiwan

za plagát: C´est la vie, 2014

3. cenaPeter JAVORÍK, Slovensko

za plagát: Save Misty the Dolphin, 2013

 

Čestné uznanie porotyNaghmeh FELOR ZABIHI, Irán

za plagát: Don´t Let the Garbage Be Our Nature!, 2013 (serie of 3 pieces)

Čestné uznanie porotyIreneusz KURIATA, Poľsko

za plagát: Next Generation, 2011

Čestné uznanie poroty – Agnieszka ZIEMISZEWSKA, Poľsko

za plagát: Don´t Cry, Save Water, 2012

 

Ceny partnerov a sponzorov:

Cena CWI, Karpatskej iniciatívy pre mokrade – Scott LASEROW, USA

za plagát: H2Our Glass, 2011

Cena nadačného Fondu Kia Motors Slovakia – Sun BYOUNG IL, Kórea

za plagát: How Long Will it Last?, 2014

Čestný diplom Ministerstva životného prostredia SRAndrej HAŠČÁK, Slovensko

za plagát: Stop Deforestation 1, 2013

Medzinárodná porota na záver rokovania skonštatovala vyrovnanú a vysokú úroveň medzinárodnej prehliadky, ocenila organizačnú prácu usporiadateľov a uznala, že dokázali prekonať prekážky. V kolekcii sa zišli obsahovo aj výtvarne kvalitné plagáty. Vyvážený súbor mapuje súčasný vývoj v problematike ekológie i plagátu. Vyzývame a podporujeme organizátorov, aby naďalej pokračovali v tomto podujatí, ktoré má svoju dlhoročnú tradíciu a ohlas v medzinárodnom meradle. Trienále oslovuje nielen priaznivcov výtvarného umenia, ekológov, ale aj širokú verejnosť. Dôležité je, že oslovuje aj mládež. Upriamuje ich pozornosť na pálčivé otázky spoločnosti  zapôsobí na ich myslenie, cítenie a konanie v budúcnosti.

Do 13. ročníka súťažnej prehliadky trienále EKOPLAGÁT 2014 bolo prihlásených celkovo 50 autorov so 104 plagátmi z 20 krajín Európy, Ázie a Ameriky.

Katalóg na stiahnutie