Medzinárodná porota pre 16.ročník trienále EKOPLAGÁT ´23 v zložení:

Mgr. Dana Doricová (SR) – kurátorka trienále

Ing. Lucia Sibilová (SR) – Správa Národného parku Malá Fatra (ďalej len “S-NP MF”)

Mgr. Mira Sikorová – Putišová (SR) – riaditeľka Považskej galéria umenia v Žiline

Doc. Pavol Choma (SR) – grafický dizajnér

RNDr. Ján Kadlečík (SR) – Karpatská iniciatíva pre mokrade

Mgr. Václav Houf (CZ) – grafik, Ilustrátor, maliar

Prof. Wladyslaw Pluta (PL) – grafik, dizajnér

sa po prehliadke výstavy a hlasovaní rozhodla udeliť nasledovné ceny:

 

GRAND PRIX EKOPLAGÁT ´23 

KOVAĽOVÁ Tamara, Slovenská republika

za plagát: Game over?, 2023, 100 x 70 cm

Porota udeľuje cenu za nový pohľad na zodpovednosť človeka voči celej prírode i sebe samému.

 

1.CENA EKOPLAGÁT ´23

SANTOS GALLY Victor Manuel, Mexiko

za plagát: Water business, 2023, 100 x 70 cm

Porota udeľuje cenu za originálne vyjadrenie metafory od štedrosti prírody k ľudskej chamtivosti.

 

2.CENA EKOPLAGÁT ´23 

KŁACZKIEWICZ Damian, Poľsko

za plagát: Smoke Return, 2020, 101 x 70 cm

Porota udeľuje cenu za jednoznačné vyjadrenie bez slov , že všetko sa nám raz vráti.

 

3.CENA EKOPLAGÁT ´23 

PENG Yutian, Čína

za kolekciu plagátov: Fading tears 1,2,3, 2022, 100 x 70 cm

Porota udeľuje cenu za emotívne vyjadrenie straty životného prostredia zvierat.

 

ČESTNÉ UZNANIE POROTY

POLENDER Kristina, Srbsko

za plagát: Smells like pollution, 2021, 100 x 70 cm

Porota udeľuje cenu za použitie vizuálneho paradoxu, ktorý nie je viditeľný hneď na prvý pohľad.

 

ČESTNÉ UZNANIE POROTY

XINDI Gao, Čína

za plagát: Metallic pollution, 2023, 100 x 70 cm

Porota udeľuje cenu za  vyjadrenie absurdnej situácie pomocou priestorovej a fotografickej kompozície.

 

ČESTNÉ UZNANIE POROTY

DREWINSKI Lex, Poľsko Nemecko

Za účasť na EKOPLAGÁT ´23 plagátmi:

Untitled 1, 2022, 100 x 70 cm

New Energy 1, 2022, 100 x 70 cm

Beauty & The Best, 2022, 100 x 70 cm

Without Title 1, 2023, 100 x 70 cm

 

Porota udeľuje cenu za dokonalé ironické metafory väčšiny problémov súčasného sveta v celej jeho tvorbe.

 

CENY SPOLUORGANIZÁTOROV A PARTNEROV:

 

ČESTNÉ UZNANIE MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

IGLAI Filip, Slovenská republika

za plagát: Finding Home, 2023, 100 x 70 cm

 

ČESTNÉ UZNANIE MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR

SERAJ FARDNEJAD Sara, Irán

za plagát: Pray for the Earth, 2023, 100 x 70 cm

 

ČESTNÉ UZNANIE GENERÁLNEHO RIADITEĽA ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SR

IGLAI Filip, Slovenská republika

za plagát: Finding Home, 2023, 100 x 70 cm

 

CENA KARPATSKEJ INICIATÍVY PRE MOKRADE 

DLHOPOLČEK Peter, Slovenská republika

za sériu 3 plagátov: Climate Crisis 1-3, 2023, 100 x 70 cm

 

Spracovala: Ing. Miriam Balciarová, pracovníčka S-NP MF

 

Galéria ocenených diel: