Dňa 18.6.2020 prebehol na Správe Národného parku Malá Fatra vo Varíne výber z došlých plagátov pre 15. ročník súťažného trienále Ekoplagát Žilina. Prihlásilo sa 110 autorov a jedna medzinárodná organizácia z 21 krajín sveta s 279 plagátmi.

Do súťažnej prehliadky postúpilo 217 plagátov od 106 autorov a jednej organizácie. Zoznam postupujúcich plagátov si môžete stiahnuť tu – prehľad postupujúcich autorov a plagátov.

Výberová porota:

Dana Doricová – kurátor trienále, historik umenia

Peter Pisár – akademický maliar a grafický dizajnér

Ivan Bíly – akademický maliar a grafický dizajnér

Jana Durkošová – zástupkyňa Ministerstva životného prostredia SR

Ján Kadlečík – zástupca Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI)

Viktória Ihringová – grafička, Štátna ochrana prírody SR

Soňa Novotná – zástupca za Považskú galériu umenia v Žiline

 

Administratíva trienále:

Alena Badurová, Miriam Balciarová, Gabriela Kalašová

 

Nájdete nás na aj Facebooku – https://www.facebook.com/ekoplagat/