Dňa 23. júna 2023 zasadala na Správe Národného parku Malá Fatra vo Varíne výberová porota a prebehol výber z prihlásených plagátov pre kolekciu 16. ročníka súťažného trienále Ekoplagát ´23. Celkovo sa prihlásilo 183 autorov s 420 plagátmi z 28 krajín sveta. Najviac, 75 prihlásených autorov bolo z Číny, ďalej zo Slovenska bolo 43 autorov vrátane 30 študentských prác (stredoškoláci, vysokoškoláci) a potom z Poľska so 16 prihlásenými autormi.

Do súťažnej prehliadky Ekoplagát ´23 postúpilo 247 plagátov od 148 autorov z 26 krajín sveta.

Tu si môžete pozrieť Zoznam postupujúcich plagátov a autorov.

Pri výbere sa posudzovala a hodnotila myšlienka plagátu, jej výtvarné zvládnutie a prínos týchto prác s ekologickou tematikou. Práce umelcov i študentov umeleckých škôl boli hodnotené v jednej kategórii.

Výberová porota:

Dana Doricová – kurátor trienále, historik umenia

Peter Pisár – akademický maliar a grafický dizajnér

Ivan Bíly – akademický maliar a grafický dizajnér

Ján Kadlečík – zástupca Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI)

Viktória Ihringová – grafička, Štátna ochrana prírody SR

Soňa Novotná – zástupca za Považskú galériu umenia v Žiline

 

Postupujúcim autorom blahoželáme!

Administrátor Ekoplagát ´23