Štátna ochrana prírody SR je osobitnou odbornou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou najmä na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody a krajiny.

V rámci svojej činnosti zabezpečuje aj ďalšie úlohy súvisiace s jej hlavnou činnosťou.

Jednou z nich je aj zabezpečovanie kultúrno výchovnej a propagačnej činnosti.

Už vyše 40 rokov organizuje Štátna ochrana prírody v spolupráci s jednou zo svojich organizačných zložiek, Správou národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne, každé tri roky medzinárodnú súťažnú prehliadku plagátov pod názvom Ekoplagát.

Ekoplagát počas svojej dlhoročnej existencie eviduje takmer 3 tisícky unikátnych plagátov z rôznych krajín sveta najmä na tému ochrany prírody a životného prostredia.

V tomto období, keď celý svet čelí novej pandémii a sú obmedzené akékoľvek možnosti stretnutí a organizovanie spoločenských, kultúrnych či iných podujatí, sa pracovníčky Školy ochrany prírody vo Varíne, a zároveň členky organizačného výboru trienále rozhodli, že konečne nastal ten správny čas na upratovanie, inventarizáciu a archiváciu celej zbierky.

Našou úlohou je teraz opäť plagáty roztriediť do jednotlivých ročníkov (už ich je 15), tie, ktoré nemajú vizuálny náhľad treba odfotografovať a následne zaevidovať do internej digitálnej databázy, ktorá pozostáva z údajov o autorovi, krajine, názve plagátu a pod.

Hoci nie sme ani galéria, ani umelecká škola a ani žiadna odborná inštitúcia, ktorá sa tejto problematike plne venuje, teší nás, že práve naša organizácia sa môže pochváliť, aj na medzinárodnej úrovni,  takouto rozsiahlou zbierkou ekoplagátov.

V budúcnosti chceme Ekoplagát viac spropagovať a umožniť tak rôznym organizáciám a inštitúciám zapožičiavanie kolekcií v rámci putovných výstav.

Všetci autori si zaslúžia, aby sa myšlienky, ktoré zvečnili na plagáte šírili ďalej.

Alena Badurová

Translation Ján Kadlečík