Zomrel významný slovenský umelec

V pondelok večer (8. novembra 2021) zomrel vo veku 86 rokov akademický maliar, grafik, ilustrátor a slovenský umelec Miroslav Cipár.

Miroslav Cipár je pokladaný za jedného z najvšestrannejších slovenských výtvarníkov. Za ilustrátorskú tvorbu získal množstvo domácich i zahraničných ocenení. Jeho bohaté portfólio tvoria maľby, sochy, grafiky, vytvoril aj mnohé známe logá.

Miroslav Cipár bol súčasťou aj medzinárodnej súťažnej prehliadky EKOPLAGÁT Žilina ako člen organizačného výboru a člen medzinárodnej poroty v rokoch 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 a 2002. Taktiež sa podieľal aj na návrhu ocenení pre víťazov v začiatkoch trienále.

Viac z jeho tvorby si môžete pozrieť na webe umenia.

Česť jeho pamiatke!

 

 

/ A significant Slovak artist has died

Miroslav Cipár, an academic painter, graphic artist, illustrator and Slovak artist, died at the age of 86 on Monday evening (November 8, 2021).

Miroslav Cipár is considered one of the most versatile Slovak artists. He has received a number of domestic and foreign awards for his illustrative work. His rich portfolio consists of paintings, sculptures, graphics, he has also created many well-known logos.

Miroslav Cipár was also a part of the international exhibition and contest EKOPLAGÁT Žilina as a member of the organizing committee and a member of the international jury in the years 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 and 2002. He also participated in the design of awards for the winners at the beginning of the triennial.

You can see more of his work at webe umenia.

Honor his memory!

vernisáž Ekoplagát ´84 – príhovor predsedu medzinárodnej poroty akad.mal. Miroslava Cipára /// The opening Ekoplagát ´84 – speech of the chairman of the international jury akad.mal. Miroslav Cipár