GRAND PRIX

DREWINSKI, Lex, nar. 1951, Nemecko – Poľsko

za kolekciu plagátov

  1. Without Title 1, 2018, 100 x 70 cm
  2. Without Title 2, 2019, 100 x 70 cm
  3. Without Title 3, 2020, 100 x 70 cm
  4. Without Title 4, 2020, 100 x 70 cm

Porota ocenila trvalý a hlboký záujem L. Drewinského o ekologickú situáciu sveta, schopnosť vyjadriť zásadné postoje, odkryť a jednoduchou údernou výtvarnou skratkou zobraziť hlboké myšlienky.

 

1. CENA

BELIČÁK, Miroslav, nar. 1992, Slovensko

za plagát

Domino Efekt, 2019, 100 x 70 cm

V graficky jasnom výstupe formou úsporného vyjadrenia s vnútornou dynamikou autor Miroslav Beličák v plagáte Domino efekt vypovedal alarmujúcu výpoveď.

 

2. CENA

OSMAN, Marek, nar. 1960, Poľsko

za kolekciu plagátov

  1. Eco / Ego, 2018, 70,4 x 100 cm
  2. Hot Problem, 2020, 100 x 70,2 cm
  3. Homovirus, 2020, 100,1 x 70,2 cm
  4. Pandemic Box, 2020, 100 x 70,1 cm

Autor Marek Osman sa venuje problematike ekológie z rôznych strán a pohľadov. Nebojí sa meniť aj výtvarný pohľad v prospech myšlienky.

 

3. CENA

KOVALENKO, Mykola, nar. 1973, Slovensko

za plagát

Dialogue with Nature, 2019, 100 x 70 cm

Autor sa v plagáte Dialóg s prírodou venuje dôležitej ekologickej oblasti živej prírody v meste. V čistom precíznom grafickom obraze ukázal silu prírody.

 

ČESTNÉ UZNANIE POROTY

JAVORIK, Peter, nar. 1982, Slovensko

za plagát

Naturalistic Shapes and Forms, 2020, 100,4 x 70 cm

Autor v plagáte Prírodne tvary a formy vo vnútorne dynamickej výtvarnej skratke a farebnej smelosti obrazovej metafory zobrazil život človeka a prírody.

 

ČESTNÉ UZNANIE POROTY

WEIXU, Wei, nar. 1970, Čína

za súbor 4 plagátov

Life Has no Garbled Code, 2020, 100 x 70 cm

Autor v súbore 4 plagátov Príroda nemá skomolený kód v noblese ázijského umenia zobrazuje výzvu k rešpektovaniu prírody a k obdivu jej krásy.

 

Ceny udeľované samostatne mimo prácu poroty jednotlivými organizáciami

ČESTNÉ UZNANIE MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

PARIZEKOVÁ, Tereza, nar. 2000, Slovensko

za plagát

Svet Pet, 2019, 58 x 42 cm

 

ČESTNÉ UZNANIE MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR

ELIÁŠOVÁ, Dominika, nar.2002, Slovensko

za plagát

Save Up Water, 2020, 85 x 60 cm

 

ČESTNÉ UZNANIE GENERÁLNEHO RIADITEĽA ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SR

KOTIKOVÁ, Karolína, nar. 1999, Slovensko

za plagát

Can You Find at Least One Jellyfish?, 2020, 100,4 x 70 cm

 

CENA KARPATSKEJ INICIATÍVY PRE MOKRADE

HAŠČÁK, Andrej, nar. 1976, Slovensko

za plagát

WATER IS LIFE, 2017, 100 x 70 cm

 

Členovia medzinárodnej poroty:

Mgr. Dana Doricová, SR

Doc. Pavol Choma, SR

RNDr. Ján Kadlečík, SR

Prof. Wladyslav Pluta, PL

Doc. Jan Rajlich ml., ČR

Mgr. Mira Sikorová, SR

 

Fotogaléria víťazných plagátov