Výber plagátov o biodiverzite z archívu Ekoplagát Žilina

Druhý jarný mesiac máj sa nesie v znamení medzinárodného dňa biologickej diverzity a oslavy chránených území v Európe. Archívne plagáty z rokov 1996, 1999, 2002, 2005, 2011 poukazujú na dôležitosť rozmanitosti v prírode nielen pre našu planétu, ale aj pre človeka.

Prikladáme z archívu Ekoplagátu pár plagátov a autorov k daným témam.

Organizačný tím EKOPLAGÁTu

The Selection of biodiversity posters from the Ekoplagát Žilina archive

The second month of spring is May and is marked by the International Day for Biological Diversity and the celebration of protected areas in Europe. Archive posters from 1996, 1999, 2002, 2005, 2011 point out the importance of diversity in nature not only for our planet, but also for humans.

We enclose a few posters and authors on the given topics from the archive of Ekoplagát.

The Organizing team of EKOPLAGÁT