Pre prihlásenie účastníkov do súťaže Ekoplagát ´23 je potrebné vyplniť online prihlasovací formulár a zaslať plagáty v digitálnej forme na ev.npmalafatra@gmail.com a na základe toho bude účastník zaradený do výberového hodnotenia pre kolekciu plagátov Ekoplagát.

Termín uzávierky pre zasielanie online prihlášok a plagátov v digitálnej forme je 5.júna 2023.

Upravujeme bod 4 súťažného poriadku Ekoplagát – každý prihlásený plagát požadujeme poslať iba po jednom exemplári.

Zoznam vybraných (postupujúcich) účastníkov a plagátov do kolekcie Ekoplagát ´23 bude zverejnený na web stránke v júni 2023.

Vytlačené plagáty je potrebné zaslať na poštovú kontaktnú adresu Správy Národného parku Malá Fatra do 5. júna, najneskôr do 31. augusta 2023.

V prípade problému s doručením plagátov na Slovensko, je možnosť si dať plagáty vytlačiť v tlačiarni na Slovensku. V prípade záujmu nás kontaktujte na ev.npmalafatra@gmail.com a poskytneme vám kontakt a bližšie informácie.

Administrátor trienále Ekoplagát ´23