Predstavujeme Vám spätný prehľad udelených hlavných cien (Grand Prix) od začiatku súťažných prehliadok Ekoplagátu.

Prvé dva ročníky (1978 a 1981) boli nesúťažné. Ceny sa začali udeľovať až od tretieho ročníka v roku 1984.

Pozrite si galériu ocenených autorov a plagátov najvyššou cenou Grand Prix.

Administrátor trienále

Fotogaléria