16. ROČNÍK TRIENÁLE EKOPLAGÁT ´23

Medzinárodná súťažná prehliadka plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia

Usporiadateľ: Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne

Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR
Spolupráca: Považská galéria umenia v Žiline, Karpatská iniciatíva pre mokrade, Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica
Výstava: 28. septembra – 11. novembra 2023 v Považskej galérii umenia v Žiline

Termín uzávierky pre zasielanie prihlášok a plagátov:

Účastníci: profesionálni dizajnéri, výtvarníci, kolektívy autorov, agentúry, environmentálne organizácie a inštitúcie a študenti umeleckých škôl z celého sveta. Študenti umeleckých škôl sa môžu zúčastniť aj ateliérovými prácami.

Účastnícky poplatok: žiadny

Ocenenia: Medzinárodná porota udelí ceny v poradí:

Hlavná cena EKOPLAGÁT ´23

1. cena EKOPLAGÁT ´23

2. cena EKOPLAGÁT ´23

3. cena EKOPLAGÁT ´23

Súčasťou cien sú len diplomy. Okrem toho môžu byť mimo štatútu udelené čestné uznania poroty a ceny zainteresovaných organizácií.

Oficiálne jazyky: slovenčina, angličtina

Podmienky účasti pre EKOPLAGÁT ´23 stanovuje štatút a súťažný poriadok.  Štatút a súťažný poriadok obsahuje zmeny, pozorne si ich prečítajte!

STIAHNITE SI: ŠTATÚT [pdf], SÚŤAŽNÝ PORIADOK EKOPLAGÁT ´20[pdf], ŠTÍTKY na diela [pdf]

Prihlasovanie je možné len prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na tejto stránke nižšie.

Plagáty vo verzii pre tlač do katalógu posielajte samostatne na CD, USB na kontaktnú poštovú adresu, alebo prostredníctvom externého úložiska na kontaktný e-mail.

Kontakt: Správa Národného parku Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín, Slovenská republika

Tel.: +421 (0)41 569 2311, +421 (0)41 507 1413

Kontaktná osoba: Ing. Miriam Balciarová,  e-mail: miriam.balciarova@npmalafatra.sk

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Pred odoslaním formulára, prosím, dôkladne skontrolujte všetky povinné polia prihlasovacieho formulára, vrátane upload súboru a označenia zaškrtávacích polí.


    Súhlasím / I agreeNesúhlasím / I do not agree