Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní v plagátovej tvorbe

6. augusta si pripomenieme Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní, alebo Deň Hirošimy. V tento deň roku 1945 došlo k obrovskej ľudskej tragédii, keď americké bombardéry zvrhli atómovú bombu na japonské mesto Hirošima. Tento deň vyhlásila Medzinárodná konferencia za zákaz atómových a vodíkových zbraní. Cieľom je zabezpečenie jadrovej bezpečnosti, kontroly rovnováhy jadrovej technológie, nešírenie jadrových zbraní, ich zredukovanie a odstránenie. Tieto zbrane môžu byť obrovskou hrozbou, pokiaľ sa ocitnú v nesprávnych rukách. Majú obrovský dopad na ľudské životy, zdravie ľudí a životné prostredie.

K uvedenej problematike sme vybrali z archívu EKOPLAGÁTU nasledujúcich autorov.

World Day for the Prohibition of Nuclear Weapons in Poster Design

On August 6, we will commemorate World Nuclear Weapons Day or Hiroshima Day. On this day in 1945, there was a huge human tragedy when American bombers dropped an atomic bomb on the Japanese city of Hiroshima. On this day, the International Conference declared the ban on atomic and hydrogen weapons. The aim is to ensure nuclear safety, control the balance of nuclear technology, non-proliferation, reduction and elimination. These weapons can be a huge threat if they are in the wrong hands. They have a huge impact on human lives, human health and the environment.

We have selected the following authors from the ECOPLAGATE archive on this issue.