Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Malá Fatra oznamuje, že v roku 2020 sa bude realizovať už 15. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov EKOPLAGÁT Žilina.

EKOPLAGÁT Žilina sa uskutoční od 17. septembra do 15. novembra 2020 v Považskej galérii umenia v Žiline. Prvé prípravné stretnutie organizačného výboru sa bude konať vo februári 2020.

Do súťažnej prehliadky sa môžu zapojiť svojimi vytvorenými plagátmi autori alebo kolektívy autorov z rôznych umeleckých, ochranárskych, vládnych i mimovládnych ekologických organizácií, alebo jednotlivci zo Slovenska a zahraničia. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj študenti umeleckých škôl, akadémií a univerzít aj svojimi ateliérovými prácami.

Podrobnejšie podmienky účasti ako aj termín uzávierky na posielanie plagátov a prihlášok bude zverejnený v súťažnom poriadku pre daný ročník EKOPLAGÁT-u.

Od roku 1978 sa do súťažnej prehliadky zapojilo viac ako 900 autorov z 23 krajín sveta. V depozite Správy národného parku Malá Fatra vo Varíne sa nachádza približne 1 900 plagátov od svetoznámych,  až po menej známych, či mladých začínajúcich autorov.  Vybrané kolekcie plagátov ako putovné výstavy  boli vystavené v rôznych inštitúciách (knižnice, múzeá, galérie, úrady) a pri rôznych príležitostiach  na Slovensku aj v zahraničí.