Milí priatelia,
s končiacim sa rokom 2021 chceme srdečne poďakovať všetkým známym autorom, ale aj tým menej známym, študentom a všetkým priaznivcom Ekoplagátu za doterajšiu spoluprácu a prejavenú priazeň.
Pevne veríme, že život, ktorý sa nám v priebehu dvoch rokov všetkým obrátil hore nohami, sa čoskoro vráti do normálu.
Želáme vám veľa zdravia a veľa kreatívnych nápadov vo Vašej práci.
Pre inšpiráciu Vás pozývame na virtuálnu prehliadku prírodného ateliéru v Národného parku Malá Fatra a diel, ktoré vytvorila sama príroda:
http://npmalafatra.sopsr.sk/galeria/fauna-a-flora/
http://npmalafatra.sopsr.sk/galeria/krajina/

Z Malej Fatry zdraví Tím Ekoplagátu

Dear friends

With the end of the year 2021, we would like to thank all the well-known authors, but also the lesser-known authors, all students and all supporters of the Ekoplagát for their cooperation so far and the kindness shown. We firmly believe that the life that has turned upside down for all of us in two years will soon return to normal. We wish you good health and many creative ideas in your work.

For inspiration, we invite you to a virtual tour of the nature studio in the Malá Fatra National Park and works created by nature itself:

http://npmalafatra.sopsr.sk/galeria/fauna-a-flora/
http://npmalafatra.sopsr.sk/galeria/krajina/

From Mala Fatra greets The Ekoplagát Team