EKOPLAGÁT je medzinárodná súťažná prehliadka plagátov na tému ochrany prírody a životného prostredia. Prihlasovanie do 16. ročníka tejto súťaže je možné od dnešného dňa. Súťažiaci svoje prihlášky a plagáty môžu posielať do 5. júna 2023. Organizátormi tejto významnej súťaže sú Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne v spolupráci s Považskou galériou umenia v Žiline, Karpatskou iniciatívou pre mokrade, Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Nad podujatím EKOPLAGÁT ´23 v Žiline prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Prihlásené plagáty vytvorené v rokoch 2020 až 2023 a vybrané do súťaže budú vystavené od 28. septembra do 11. novembra 2023 v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline.

Do súťažnej prehliadky sa môžu zapojiť svojimi vytvorenými plagátmi autori alebo kolektívy autorov z rôznych umeleckých, ochranárskych, vládnych i mimovládnych organizácií, alebo jednotlivci zo Slovenska a zahraničia. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj študenti umeleckých škôl, akadémií a univerzít aj svojimi ateliérovými prácami.

Podmienky účasti pre EKOPLAGÁT ´23 v Žiline stanovuje ŠTATÚTSÚŤAŽNÝ PORIADOK. Štatút a súťažný poriadok obsahuje zmeny, preto je potrebné si ich pozorne prečítať.

Prihlasovanie je možné len prostredníctvom online elektronického formulára, ktorý je na stránke EKOPLAGÁTU https://www.ekoplagat.sk/aktualny-rocnik/ v slovenskej verzii, resp. v anglickej verzii na https://www.ekoplagat.sk/en/current-year/ .

Organizátori si dovoľujú upozorniť, že plagáty v digitálnej verzii pre tlač do katalógu je potrebné posielať samostatne na CD, USB na kontaktnú poštovú adresu, alebo prostredníctvom externého úložiska na kontaktný e-mail.

Súťažná prehliadka plagátov EKOPLAGÁT začala ako prvé pravidelné medzinárodné podujatie svojho druhu vo svete v roku 1978 vo výstavných priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline. EKOPLAGÁT v trojročných cykloch predstavuje širokej verejnosti najnovšie trendy vývoja plagátovej tvorby s problematikou ochrany prírody a životného prostredia. EKOPLAGÁT má kultúrne, spoločenské a výchovné opodstatnenie a svojim zameraním je jedinečnou medzinárodnou aktivitou, ktorá prostredníctvom plagátovej tvorby prispieva k zvýšeniu záujmu verejnosti o zachovanie rozmanitosti foriem života na Zemi.

 

Kontakt: Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín, Slovenská republika, e-mail: ev.npmalafatra@gmail.com