Vytlačené postupujúce plagáty môžu autori posielať už teraz na poštovú kontaktnú adresu Správy Národného parku Malá Fatra, kontaktná osoba Miriam Balciarová, najneskôr však do 31. augusta 2023.

Tu si môžete pozrieť Zoznam postupujúcich plagátov a autorov.

Každý postupujúci plagát požadujeme poslať iba po jednom exemplári. Požadujeme rozmer vytlačeného plagátu 70 x 100 cm.

V zmysle bodu 4 a 8 súťažného poriadku je potrebné aby autor, prípadne autori, podpísali každý plagát na prednej strane a aby každý zaslaný plagát mal vyplnený štítok na dielo čitateľne, tlačenými písmenami. Štítok musí byť prilepený na spodný pravý roh na zadnej strane každého plagátu.

V prípade problému s doručením plagátov na Slovensko, je možnosť si dať plagáty vytlačiť v tlačiarni na Slovensku. V prípade záujmu nás kontaktujte na ev.npmalafatra@gmail.com a poskytneme Vám bližšie informácie.

Administrátor trienále Ekoplagát ´23