EKOPLAGÁT ´23

Dňa 23. júna 2023 zasadala na Správe Národného parku Malá Fatra vo Varíne výberová porota a prebehol výber z prihlásených plagátov pre kolekciu 16. ročníka súťažného trienále EKOPLAGÁT ´23. Celkovo sa prihlásilo 183 autorov s 420 plagátmi z 28 krajín sveta. Najviac, 75 prihlásených autorov bolo z Číny, ďalej zo Slovenska bolo 43 autorov vrátane 30 študentských prác (stredoškoláci, vysokoškoláci) a potom z Poľska so 16 prihlásenými autormi. Do súťažnej prehliadky EKOPLAGÁT ´23 postúpilo 246 plagátov od 145 autorov z 25 krajín sveta.

Dňa 27. septembra 2023 medzinárodná porota pre 16.ročník trienále EKOPLAGÁT ´23 v zložení:

Mgr. Dana Doricová (SR) – kurátorka trienále, Ing. Lucia Sibilová (SR) – Správa Národného parku Malá Fatra (ďalej len “S-NP MF”), Mgr. Mira Sikorová – Putišová (SR) – riaditeľka Považskej galéria umenia v Žiline, Doc. Pavol Choma (SR) – grafický dizajnér, RNDr. Ján Kadlečík (SR) – Karpatská iniciatíva pre mokrade, Mgr. Václav Houf (CZ) – grafik, Ilustrátor, maliar, Prof. Wladyslaw Pluta (PL) – grafik, dizajnér

sa po prehliadke výstavy a hlasovaní rozhodla udeliť nasledovné ceny:

GRAND PRIX EKOPLAGÁT ´23 

KOVAĽOVÁ Tamara, Slovenská republika

za plagát: Game over?, 2023, 100 x 70 cm

Porota udeľuje cenu za nový pohľad na zodpovednosť človeka voči celej prírode i sebe samému.

 

1.CENA EKOPLAGÁT ´23

SANTOS GALLY Victor Manuel, Mexiko

za plagát: Water business, 2023, 100 x 70 cm

Porota udeľuje cenu za originálne vyjadrenie metafory od štedrosti prírody k ľudskej chamtivosti.

 

2.CENA EKOPLAGÁT ´23 

KŁACZKIEWICZ Damian, Poľsko

za plagát: Smoke Return, 2020, 101 x 70 cm

Porota udeľuje cenu za jednoznačné vyjadrenie bez slov , že všetko sa nám raz vráti.

 

3.CENA EKOPLAGÁT ´23 

PENG Yutian, Čína

za kolekciu plagátov: Fading tears 1,2,3, 2022, 100 x 70 cm

Porota udeľuje cenu za emotívne vyjadrenie straty životného prostredia zvierat.

 

ČESTNÉ UZNANIE POROTY

POLENDER Kristina, Srbsko

za plagát: Smells like pollution, 2021, 100 x 70 cm

Porota udeľuje cenu za použitie vizuálneho paradoxu, ktorý nie je viditeľný hneď na prvý pohľad.

 

ČESTNÉ UZNANIE POROTY

XINDI Gao, Čína

za plagát: Metallic pollution, 2023, 100 x 70 cm

Porota udeľuje cenu za  vyjadrenie absurdnej situácie pomocou priestorovej a fotografickej kompozície.

 

ČESTNÉ UZNANIE POROTY

DREWINSKI Lex, Poľsko Nemecko

Za účasť na EKOPLAGÁT ´23 plagátmi:

Untitled 1, 2022, 100 x 70 cm

New Energy 1, 2022, 100 x 70 cm

Beauty & The Best, 2022, 100 x 70 cm

Without Title 1, 2023, 100 x 70 cm

Porota udeľuje cenu za dokonalé ironické metafory väčšiny problémov súčasného sveta v celej jeho tvorbe.

 

CENY SPOLUORGANIZÁTOROV A PARTNEROV:

 

ČESTNÉ UZNANIE MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

IGLAI Filip, Slovenská republika

za plagát: Finding Home, 2023, 100 x 70 cm

 

ČESTNÉ UZNANIE MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR

SERAJ FARDNEJAD Sara, Irán

za plagát: Pray for the Earth, 2023, 100 x 70 cm

 

ČESTNÉ UZNANIE GENERÁLNEHO RIADITEĽA ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SR

IGLAI Filip, Slovenská republika

za plagát: Finding Home, 2023, 100 x 70 cm

 

CENA KARPATSKEJ INICIATÍVY PRE MOKRADE 

DLHOPOLČEK Peter, Slovenská republika

za sériu 3 plagátov: Climate Crisis 1-3, 2023, 100 x 70 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalóg na stiahnutie (pdf)