Dňa 5. júna bolo ukončené prihlasovanie do súťažnej prehliadky EKOPLAGÁT 2020. Chceme veľmi pekne poďakovať všetkým autorom, študentom, ktorí sa prihlásili a zaregistrovali svoje plagáty.

Do tohto dátumu sa prihlásilo 109 autorov s 274 plagátmi z 20 krajín. Na Slovensko na Správu NP Malá Fatra nám zatiaľ prišlo 114 plagátov od 49 autorov. Od niektorých ešte plagáty prídu. S tými autormi, ktorí nám ešte neposlali vytlačené plagáty (kvôli nefungujúcej pošte, pandémii COVID -19) to budeme riešiť individuálne.

Výberová porota zasadne do 30. júna a rozhodne, ktoré plagáty postúpia do súťažnej prehliadky. Tie budú vystavené v Považskej galérii umenia v Žiline a budú uvedené aj v katalógu EKOPLAGÁT.

Prajeme veľa kreativity a elánu do ďalšej práce.

Organizačný tím EKOPLAGÁT-u