Ak Vás zaujímajú ekologické problémy dnešnej doby a ich stvárnenie grafickými dizajnérmi a študentami umeleckých škôl z celého sveta príďte si podiskutovať na tému “45 rokov EKOPLAGÁTu v Malej Fatre” za účasti riaditeľky Národného parku Malá Fatra Gabriely Kalašovej, kurátorky výstavy Dany Doricovej a profesora a grafického dizajnéra Petra Pisára v spolupráci s NADÁCIOU POLIS a Rádiom Regina Stred v priestoroch nadácie dňa 8. novembra 2023 o 13:15 hod.

Kurátorka podujatia Dana Doricová, ktorá stojí pri realizáciách podujatia od jeho zrodu v roku 1978, uvedie svoje vystúpenie premietnutím plagátu a pozvánky prvej výstavy Ekoplagát 1978 a ocenených prác nositeľov Grand Prix už z jednotlivých súťažných ročníkov a pár ukážok zo sprievodných podujatí Ekoplagátu.

Cez pohľad na históriu podujatia a v odpovediach na otázky z publika priblíži  vývoj trienále Ekoplagát i disciplíny plagátu u nás i vo svete. Zároveň zachytí nové ekologické otázky a premeny, ktoré sa objavujú v ekologickom cítení  ostatných rokov a postoj tvorcov plagátov k nim. Rodiaci sa nový pohľad na miesto človeka v prírode a na vzájomnú potrebu tolerantného a obohacujúceho spolužitia.

Zastaví sa aj pri vplyve podujatia Ekoplagát na rozvoj ekologicky orientovaného plagátu na Slovensku, najmä u mladej generácie zo spolupracujúcich umeleckých škôl.

Text: Dana Doricová, Mgr.

EKOPLAGÁT je medzinárodná súťažná prehliadka plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia. Koná sa od roku 1978 každé tri roky nepretržite a je jediná svojho druhu na svete.
Má kultúrne, spoločenské a výchovné zameranie s cieľom podnietiť záujem verejnosti o zachovanie života na Zemi. Oslovuje nielen priaznivcov umenia a ekológov, ale taktiež širokú verejnosť vrátane mladej generácie. Upriamuje ich pozornosť na naliehavé otázky životného prostredia so smerovaním na ich zmýšľanie, cítenie a konanie do budúcnosti. Posolstvo plagátu je apelovať na zmenu životného štýlu, zmierniť životné tempo a chrániť si prostredie, v ktorom žijeme.
Od roku 1978 sa do súťažnej prehliadky zapojilo viac ako 900 autorov z 30 krajín sveta. V depozite Správy Národného parku Malá Fatra vo Varíne sa nachádza viac ako 2000 plagátov od svetoznámych, až po menej známych, či mladých začínajúcich autorov. Vybrané kolekcie plagátov sa využívajú v rôznych inštitúciách a pri rôznych príležitostiach (predsedníctvo SR v Rade EÚ v roku 2016, priestory v MŽP SR, knižnice, galérie, úrady, školy …) ako putovné výstavy.
Vstup je voľný
sledujte nás aj online na

stream: www.youtube.com/nadaciapolis