Apríl je jarným mesiacom, v ktorom oslavujeme lesy, vtáky a planétu Zem. Plagáty z rokov 2005, 2011, 2014 a 2017 poukazujú na tému odlesňovania, starostlivosti o vtáky a celé životné prostredie, či ilegálny odstrel bocianov, znečistenie ovzdušia a využívanie obmedzených zdrojov.

Prikladáme z archívu Ekoplagátu pár plagátov a autorov k daným témam.

Organizačný tím EKOPLAGÁTu