15. ROČNÍK TRIENÁLE EKOPLAGÁT ´20

Medzinárodná súťažná prehliadka plagátov s tematikou  ochrany prírody a životného prostredia

Usporiadatelia: Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, ŠOP SR – Správa Národného parku Malá Fatra Varín, Karpatská iniciatíva pre mokrade

Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR
Spolupráca: Považská galéria umenia v Žiline
Výstava: 17. september – 15. november 2020 v Považskej galérii umenia v Žiline

Termín uzávierky pre zasielanie prihlášok a plagátov: 5. jún 2020

Účastníci: profesionálni dizajnéri, výtvarníci, kolektívy autorov, agentúry, environmentálne organizácie a inštitúcie a študenti umeleckých škôl z celého sveta. Študenti umeleckých škôl sa môžu zúčastniť aj ateliérovými prácami.

Účastnícky poplatok: žiadny

Ocenenia: Medzinárodná porota udelí ceny v poradí:

Hlavná cena EKOPLAGÁT ´20

1. cena EKOPLAGÁT ´20

2. cena EKOPLAGÁT ´20

3. cena EKOPLAGÁT ´20

Súčasťou cien sú len diplomy. Okrem toho môžu byť mimo štatútu udelené čestné uznania poroty a ceny zainteresovaných organizácií.

Oficiálne jazyky: slovenčina, angličtina

Podmienky účasti pre EKOPLAGÁT ´20 stanovuje štatút a súťažný poriadok.  Štatút a súťažný poriadok obsahuje zmeny, pozorne si ich prečítajte!

STIAHNITE SI: ŠTATÚT [pdf], SÚŤAŽNÝ PORIADOK EKOPLAGÁT ´20[pdf], ŠTÍTKY na diela [pdf]

Prihlasovanie je možné len prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdete na tejto stránke nižšie.

Plagáty vo verzii pre tlač do katalógu posielajte samostatne na CD, USB na kontaktnú poštovú adresu, alebo prostredníctvom externého úložiska na kontaktný e-mail.

Kontakt: ŠOP SR –  Správa Národného parku Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín, Slovenská republika

Tel.: +421 (0)41 569 2311, +421 (0)41 507 1413

Kontaktná osoba: Ing. Miriam Balciarová,  e-mail: miriam.balciarova@sopsr.sk

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Pred odoslaním formulára, prosím, dôkladne skontrolujte všetky povinné polia prihlasovacieho formulára, vrátane upload súboru a označenia zaškrtávacích polí.


    Plagáty v digitálnej verzii, vo verzii pre tlač do katalógu posielajte prostredníctvom externého úložiska ako zip alebo rar súbor na e-mail: balciarova.miriam@gmail.com.

    The entered posters to the exhibition EKOPALGÁT ´20 Žilina you should print and send to the contact address of the Malá Fatra National Park Administration, Slovakia above.

    In order to include the poster(s) in the Catalogue it is also required to send a digital version of the poster as a zip or rar file via external storage to the e-mail: balciarova.miriam@gmail.com.

    Súhlasím / I agreeNesúhlasím / I do not agree